پروژه‌ها

جدیدترین مطالب

دکترین پهلـوی در برابر اسلام افراطی و مارکسیسم

دکترین پهلوی «نسخه قابل اعتماد» در برابر تهدیدات ناشی از اسلام افراطی و چپ‌گرایی مارکسیستی است. استفان کاپوستکا تحلیلگر سیاسی

کدام عوامل زمینه‌ساز انقلاب‌ها می‌شوند؟

کدام عوامل زمینه‌ساز انقلاب‌ها می‌شوند؟ هر چند هر جنبشی را باید در جغرافیای زمانی و مکانی آن فهمید اما براساس

لابیگری چیست و چگونه انجام می‌شود؟

لابیگری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ لابیگری فرآیندی است که در آن افراد یا گروه‌ها سعی می‌کنند تا تصمیمات و

موسسه ترویج جامعه باز در رسانه‌ها