اخبار, فرصتهای پژوهشی

برنامه همکاران دالایی لاما

برنامه همکاران دالایی لاما
برنامه همکاران دالایی لاما

برنامه همکاران دالایی لاما ۲۰۲۲، اکنون برای ۲۰ تا ۲۵ نوآور اجتماعی جوان از سراسر جهان باز است.

Dalai Lama Fellows که در سال ۲۰۱۰ با الهام و تشویق چهاردهمین دالایی لاما تأسیس شد، با پرورش و حمایت از یک جنبش بین‌المللی از نوآوران اجتماعی جوان برای مقابله با چالش‌های جهانی به روش‌های محلی در حالی که شکوفایی سیاره خود را ترویج می‌کنند، کمک می‌کند.

 

آنها به هر یک از شرکنت کنندگان موارد زیر را ارائه می دهند:

شرکت در برنامه درسی رهبری آنلاین متمایز سالانه به نام «سر، قلب و دستان»
مربیگری فردی و گروهی کوچک برای حمایت از توسعه شخصی و رهبری آنها در کار نوآوری اجتماعی
شرکت در مجمع رهبری متفکرانه با همراهان از سراسر جهان و هیئت علمی پویا
ارتباط دائمی با جامعه در حال یادگیری جهانی و سیستم پشتیبانی

 

حوزه تمرکز:

آن‌ها بورسیه‌های یک ساله را به مبتکرانی اعطا می‌کنند که روی پروژه‌های تغییر اجتماعی در جوامع محلی کار می‌کنند تا به یک یا چند مورد از حوزه‌های زیر رسیدگی کنند:

سلامتی و تندرستی،
آموزش و پرورش و توسعه جوانان،
عدالت اجتماعی،
محیط،
تفاهم فرهنگی،
تفکر.

 

تاریخ های کلیدی:

۱۸ نوامبر ۲۰۲۱: برنامه باز می شود

۱ فوریه ۲۰۲۲: مهلت درخواست (۱۱:۵۹ شب به وقت شرقی ایالات متحده)

آوریل ۲۰۲۲: همراهان انتخاب شده و به آنها اطلاع داده می‌شود

آوریل-ژوئن، ۲۰۲۲: برنامه خوش‌آمدگویی مجازی به همراهان جدید

۲۸ ژوئیه – ۱ اوت ۲۰۲۲: مجمع رهبری متفکرانه ۵ روزه در ایالات متحده

ژوئیه ۲۰۲۲-ژوئن ۲۰۲۳: آغاز رسمی سال دوره (برنامه درسی آنلاین، تماس‌های مربیگری، تماس‌های یادگیری گروهی، اجرای پروژه در جوامع محلی)

ژوئیه ۲۰۲۳و بعد از آن: شرکت کنندگان برنامه را کامل می‌کنند و وارد جامعه رهبری و یادگیری جهانی LifeLong Fellows می‌شوند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.