اینفوگرافی, حکمرانی خوب

درصد‌های دروغ؛ درصدهای تهمت و افترا

درصد

درصدهای دروغ؛ درصدهای تهمت و افترا

جامعه باز:

حسن رحیم‌پور ازغدی: «۹۸ درصد دستگیرشدگان اخیر همان ابتدا ابزار ندامت می‌کنند»

«اکثرا بچه بودند»

نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌های علمی و کاربردی:

«۳۶ درصد از بازداشت‌شدگان اعتراف ‌کردند که به آنان گفته شده اگر یک هفته در خیابان‌ها باشید جمهوری اسلامی سقوط می‌کند»

آمارسازی و درصدهای دروغ از بهمن ۵۷ تا همین امروز ادامه دارند.

ادعاهای نخ‌نما شده حکومتی که رو به زوال است.