اینفوگرافی, حکمرانی خوب

فروش منابع و ذخایر به نام مردم به کام دولتهای جمهوری اسلامی

منابع

فروش منابع و ذخایر به نام مردم به کام دولتهای جمهوری اسلامی

جامعه باز:

بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی

 

میزان بدهی دولت حدود ۱۳ درصد بودجه کل کشور در سال جاری است

 

میزان بدهی‌های دولت ایران در سال گذشته خورشیدی :

۱۰۰ میلیارد دلار 

برابر با ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی