ویدئو

چوب حراج بر میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

چوب حراج بر میراث فرهنگی

جامعه باز:

 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلانی گفته عده‌ای باور نمی‌کردند با نه گفتن به اروپا و آمریکا امروز پررونق‌ترین دوره فرهنگی کشور است.

اما دستاوردهای پررونق ترین دوره فرهنگی جمهوری اسلامی چیست:

به گفته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، بازیگران سینما باید تعهد دوساله برای حفظ حجاب بدهند.

به گزارش انجمن قلم آمریکا، ایران دومین زندان بزرگ نویسندگان در سال ۲۰۲۲ است

بناهای تاریخی ایران با هدف کسری بودجه دولت ابراهیم رئیسی و با ادعای مولدسازی دارایی‌های دولت به مزایده‌ گذاشته می‌شوند

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی گفته پول نگهداری بناهای تاریخی را نداریم، آن‌ها را می‌فروشیم

 

#میراث_فرهنگی #زندان #سینما  @aposiran6144