اینفوگرافی, حکمرانی خوب

سونامی کمبود دارو در کشور 

کمبود دارو

سونامی کمبود دارو در کشور 

جامعه باز:

سیدحیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو :

در حال حاضر ۱۰۰قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد

۳۰ بهمن ۱۴۰۱

 

سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن دارؤسازان ایران: 

کمبودهای دارویی در کشور  از ۱۰۰ قلم فراتر می رود. بیشترین مصرف دارو در نیمه دوم سال هست.

۲۱ خرداد ۱۴۰۲