بحث پشتیبانی ایرانیان از احزاب پارلمان اروپا پس از توییت شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب ملی ایرانیان، در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است.

میانگین امتیاز گروه‌های سیـاسی پارلمان اروپا به جمهوری اسلامی

میانگین امتیاز گروه‌های سیـاسی پارلمان اروپا به جمهوری اسلامی بحث پشتیبانی ایرانیان از احزاب اروپا پس از توییت شاهزاده رضا پهلوی، رهبر انقلاب ملی ایرانیان، در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است. شاهزاده از ایرانیانی که امکان شرکت در انتخابات اروپا را دارند دعوت کرده است به گروه‌هایی رای دهند که در قبال جمهوری اسلامی مواضع سخت‌گیرانه‌ای دارند. در این نمودار میزان امتیازدهی فراکسیون‌های اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بر اساس حمایت از جمهوری اسلامی نشان داده شده است. ‏ ‏🔺امتیاز کمتر= موضع قویتر نسبت به رژیم جمهوری اسلامی بر این اساس دو فراکسیون ECR و ID قوی‌ترین موضع را نسبت به جمهوری اسلامی داشته‌اند. وب‌سایت گروه ID @idgroupep وب‌سایت گروه ECR @ecrgroupeu گردآوری داده: مریم بنی هاشمی #ایران #انتخابات_اروپا #شاهزاده_رضا_پهلوی #ایرانیان_اروپا #جمهوری_اسلامی #موضع_قوی #ID #ECR #سیاست_اروپا #انقلاب_ایران #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن @AposIran

ادامه مطلب