اقتصاد

اقتصاد بسته تر شده است

آنچه خوب است درباره خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی بدانیم؛ اقتصاد بسته تر شده است جامعه باز:    بر اساس شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج: اقتصاد ایران در سال 1401  در جایگاه 170 قرار دارد  اقتصاد ایران در سال 1389 در جایگاه 111 قرار دارد    اقتصاد ایران در ده سال گذشته بسته‌تر شده است و  خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی به باز شدن اقتصاد کمکی نکرده است. در ۱۵ سال نخست خصوصی‌سازی در ایران سهم «بخش خصوصی واقعی» کمتر از ۲۰ درصد و سهم نهادهای نظامی و انقلابی نزدیک ۵۰ درصد است.

ادامه مطلب