گفتگوی بنیامین صدر، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی بنیامین صدر، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر: ‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟ ۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟ ۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟   بنیامین صدر، روزنامه نگار رادیوفردا در خصوص اهمیت راستی آزمایی در خبرگزاری‌ها می گوید: اهمیت راستی آزمایی به این جهت است که در جهان پرشتاب امروز مدام شایعه خبرها با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های مختلف و رسانه ها در حال انتشارند، مطالبی که عناصر خبری را در خود جا دادند و به ظاهر رسمی هستند، اما...

ادامه مطلب