هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه

هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه

هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه   شاغلان بدون بیمه پیش از سالمند شدن در معرض فقیر شدن هستند.  احمد میدری، معاون سابق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی   میزان شاغلان بدون بیمه بازنشستگی و حمایت‌های درمانی  ۳۰ درصد از شاغلان کشور   هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه وضعیت کارگر هر سال بدتر از پارسال   علی خدایی، عضو شورای عالی کار « سه و نیم میلیون نفر کارگر در کشور است که در کارگاه‌های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند». مردادماه ۹۸   حبیب‌الله، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد. وضعیت معیشتی جامعه کارگری به نسبت سال قبل بدتر شد. فروردین ۱۴۰۰   افزایش آمار سالمندان کارگر   مستمری بیشتر از یک‌سوم بازنشستگان تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه های  ۱۰ روز از ماه را می‌دهد. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران   دوسوم مستمری‌بگیران مجبور به‌کار در سن سالمندی هستند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران   تعداد مستمری بگیران بیش از ۷٫۱ میلیون نفر است. مرکز آمار   از...

ادامه مطلب