گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»

گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»

گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»   «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با همکاری چند موسسه حقوق بشری دیگر، کارزار «صدای ایران» را جهت آگاهی بخشی به جامعه آلمان، از مسائل و مشکلات مردم ایران و کشتار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی بر مردم روا می‌دارد، راه‌اندازی کرده. در همین رابطه تانیا کلیجی، مسئول بخش زنان و مهاجرت «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با رادیو فرهنگ گوتنبرگ گفتگو کرده است. https://www.youtube.com/watch?v=hJGrsXLLy34   کارزار صدای ایران؛ در کنار مردم ایران و «صدای ایران» «موسسه ترویج جامعه باز» همراه با شماری دیگر از افراد و نهادهای آزادی‌خواه ایرانی در آلمان، کمپین بزرگ «صدای ایران» را راه‌اندازی کرده است. ما در گام نخست این کمپین، ۳۰۰ وسیله حمل و نقل عمومی را به مدت سه ماه در چهار شهر بزرگ آلمان، شامل هامبورگ، برلین، دوسلدورف، کلن با تصاویری از جان‌باختگان آبان ۱۳۹۸ و هواپیمای اوکراینی PS-752  مجهز کرده و...

Continue reading