سرکوب

صندوق توسعه ملی یا ابزار سرکوب مردم

صندوق توسعه ملی یا ابزار سرکوب مردم جامعه باز:   صندوق توسعه ملی با هدف «تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز کشور به ثروت‌های ماندگار، و حفظ سهم نسل‌های آینده» درست شده است.   اما به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران« از عکسش استفاده کن»  بخشی از  سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی  برای تامین مالی  برای افزایش حقوق‌ها اختصاص یافته است. همچنین نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حقوق نیروهای مسلح و انتظامی، افزایش ۲۰ درصدی داشته است   و این یعنی فروش نفت مردم  توسط دولت و پرداخت حقوق به سرکوبگران برای سرکوب مردم. https://youtu.be/0hwXA-75g20

ادامه مطلب