خبرگزاری‌ها از خشک شدن رودخانهٔ اترک، یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور، خبر می‌دهند. این وضعیت ناشی از مسائلی از جمله افزایش بهره‌برداری‌ها در بخش کشاورزی، توسعهٔ آبزی‌پروری و سدسازی است که از سال ۱۳۷۶ هشدارهای متعددی در این خصوص داده شده بود.

خشکی اترک، یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور

خبرگزاری‌ها از خشک شدن رودخانهٔ اترک، یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور، خبر می‌دهند. این وضعیت ناشی از مسائلی از جمله افزایش بهره‌برداری‌ها در بخش کشاورزی، توسعهٔ آبزی‌پروری و سدسازی است. شایان اشاره است از سال ۱۳۷۶ هشدارهای متعددی در این خصوص داده شده بود. رودخانه اترک در گذشتهٔ نه چندان دور برای سال‌های متمادی به عنوان یک منبع حیاتی برای نزدیک به ۲۵ هزار کشاورز در کرانهٔ آن بود. کشاورزان در شعاع ۱۱۰ کیلومتری آن کشت و زرع می‌کردند اما این رودخانه اکنون به طور ناگهانی با مشکل خشکی مواجه شد. این واقعیت نه تنها بر زندگی کشاورزان بلکه بر زندگی شهری نیز تاثیر گذاشت چراکه آب مورد نیاز چندین شهر و دست کم ۸۰۰ روستا از این رودخانه تامین می‌شد. فعالان محیط زیست باور دارند سدسازی در اطراف رود اترک سبب مرگ تدریجی این رودخانه پرآب شدند. این تداوم از اقدامات حکومتی، از جمله ساخت بی‌رویه سدها، منجر به کاهش آرام...

ادامه مطلب