به ادعای مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد- در خرداد ۱۴۰۳ «ابراهیم رئیسی همواره به فکر حذف فقر مطلق در کشور بود»!

«رییسی به فکر حذف فقر مطلق در کشور بود»!

«ريیسی به فکر حذف فقر مطلق در کشور بود»! شما باور می‌کنید؟ «ابراهیم رئیسی همواره به فکر حذف فقر مطلق در کشور بود»! مرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد- خرداد ۱۴۰۳ نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۸ درصد رشد داشته است؛ از سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور اضافه شد؛ تأمین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر روز‌به‌روز سخت‌تر می‌شود. روزنامه هم‌میهن- اردیبهشت ۱۴۰۳ «سرانه خط فقر در سه سال اخیر سه برابر شد»؛ «فقر در کشور پایدار شده است»؛ «احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش یافته است». روزبه کردونی، رئیس سابق مرکز پژوهش های تامین اجتماعی- اردیبهشت ۱۴۰۳

ادامه مطلب