بازداشت

خیزشی علیه دروغ و وقاحت

خیزشی علیه دروغ و وقاحت! جامعه باز:   معاون دانشگاه تهران: «یک نمونه و مصداق مطرح کنند که دانشجویان پس از بیان تندترین حرف‌ها دچار مشکل شده‌اند» (۱۹ آذر ۱۴۰۱)   تنها در دانشگاه شریف: صدور ۳۳ حکم بدوی برای ۳۰۰ دانشجوی معترض؛ از تذکر کتبی تا منع موقت تحصیل   بازداشت دست‌کم ۶۲۰ دانشجو در صد روز نخست اعتراض‌ها در ایران   بسیاری از دانشجویان همچنان در زندان هستند

ادامه مطلب