دانشگاه

قطع دسترسی دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا

بدهی  دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی جهان؛ قطع دسترسی دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا حامعه باز: دانشگاه‌های وزارت علوم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به پایگاه‌های علمی دنیا بدهی دارند. فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس   ۹۴ درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها سهم حقوق و دستمزد است، ۳ درصد هزینه‌ها پژوهشی و اعتباری است که صرف پژوهش می‌شود علی خطیبی، معاون مالی اداری وزارت علوم

ادامه مطلب