اختلاس

بانک صادرات ایران ؛ یک بانک و دو اختلاس تاریخی

بانک صادرات ایران ؛ یک بانک و دو اختلاس تاریخی جامعه باز: اختلاس اول : در دهه هفتاد به میزان 123 میلیارد تومان توسط فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست اختلاس دوم:  در ابتدای دهه 90 به میزان 3 هزار میلیارد تومان توسط  امیر منصور آریا و محمد رضا خاوری   حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات می‌گوید: همه بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران مشکلات اساسی دارند وهیچ‌یک از بانک‌های ایرانی کفایت سرمایه ندارند ۲۲ خرداد ۱۴۰۲   نسبت کفایت سرمایه نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند توسط سرمایه خود ریسک‌های موجود را پوشش دهند.

ادامه مطلب