روز کارگر مبارک باد

روز کارگر مبارک باد

روز کارگر مبارک باد وضعیت کارگر هر سال بدتر از پارسال   علی خدایی، عضو شورای عالی کار « سه و نیم میلیون نفر کارگر در کشور است که در کارگاه‌های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند».  مردادماه ۹۸   حبیب‌الله، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد. وضعیت معیشتی جامعه کارگری به نسبت سال قبل بدتر شد. فروردین ۱۴۰۰

ادامه مطلب