اقتصاد

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی جمهوری اسلامی مانع اصلی کسب و کار

https://youtu.be/Tbo5yEhXqYk پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی جمهوری اسلامی مانع اصلی کسب و کار در ایران است. جامعه باز: عوامل متعددی را در فضای کسب‌وکار می توان عامل کسب و کار بد در جمهوری اسلامی دانست. این عوامل عبارتند از -قوانین مربوط به کسب و کارها - تورم عنان‌گسیخته - دولتی بودن اقتصاد - قوانین ایدِولوژیک مثل ممنوعیت عضو شدن بهاییان در شرکتهای تعاونی -بالا بودن ریسک سرمایه گذاری -نبود جذابیت برای سرمایه گذاری خارجی به علت تنشهای ایدِولوژی و سیاسی جمهوری اسلامی با جهان آن طور که حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران در این خصوص گفته است: مانع اصلی حوزه کسب‌وکار، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران است. #اقتصاد #دلار #کسب_و_کار #تورم #ریسک

ادامه مطلب