شلیک گلوله جنگی

شلیک به مردم مثل «آب خوردن»

شلیک به مردم مثل «آب خوردن»؟! جامعه باز: سخنگوی دولت رئیسی: «دولت مثل آب خوردن می‌توانست اجازه استفاده از گلوله‌ جنگی علیه معترضان را بدهد» «در تله دشمن نیفتادیم» بیش‌ از ۳۰۰ کشته در جریان اعتراضات سراسری در ایران ثبت شده است. از نوجوان تا افراد سالخورده در استان‌های مختلف کشور در میان کشته‌شدگان هستند. معترضانی از نسل‌های مختلف هدف شلیک گلوله قرار گرفته‌اند. آمریکا: «اعتراض‌ها در ایران به ما یا هیچ عامل خارجی ربط ندارد»    

ادامه مطلب