بر اساس آمارها و گزارش‌های اخیر در ایران، جمعیت افراد شاغل زیر خط فقر مطلق در طی دو سال گذشته ۵ برابر شده است.

رشد پانصد درصدی جمعیت شاغلان زیر خط فقر طی دو سال

رشد پانصد درصدی جمعیت شاغلان زیر خط فقر طی دو سال روزبه کردونی، مشاور سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت به دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی، جمعیت شاغلان زیر خط فقر در دو سال اخیر پنج برابر و تعداد کل شهروندان زیر خطر فقر نیز در همین زمان دو برابر شده است. به بیان دیگر با بالا رفتن آمار جمعیت افراد شاغل زیر خط مطلق فقر، دیگر حتی نمی‌توان در ایران فقر را از برآیندهای بی‌کاری دانست. وی نبود متولی مشخص برای حوزه آسیب‌های اجتماعی در ایران را اصلی ترین عامل بیان کرد. و افزود: «اصلا ما به‌طور مشخص روی موضوع مهم آسیب‌های اجتماعی در میان کارگران هیچ مقاله پژوهشی در آمارنامه‌های وزارت تعاون در ایران نداشته‌ایم.» این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر، بسیاری از چهره‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی را به دلیل انتشار گزارش‌های تحقیقی درباره وضعیت بحرانی ناهنجاری‌های اجتماعی به اتهام‌هایی همچون...

ادامه مطلب