اعتراضات سراسری

ریشه اعتراض‌ها پیدا شد؛ کرونا

ریشه اعتراض‌ها پیدا شد؛ کرونا!! جامعه باز: معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای: «ما غفلت‌هایی هم داشتیم از جمله در دوران کرونا که جوانان و نوجوانان بیش از حد از فضای مجازی استفاده کردند.» در سایر کشورها کرونا نبود؟! بقیه کشورها هم شاهد اعتراض‌های گسترده خیابانی هستند؟! قبل از کرونا، مردم در خیابان‌ها اعتراض نکردند؟! مردم در خیابان‌ها علیه کرونا شعار می‌دهند؟! وقتی گوش‌ها و چشم‌هایشان بسته است ...    

ادامه مطلب