شایان گفتن است که ۹۹ درصد از لنج‌های چوبی نوار ساحلی جنوبی در کشور شامل قانون امحای لنج‌های زیر ۵۰۰ تن می‌شوند. قانونی که تنها در بندر تاریخی کنگ سبب بیکاری ۵۰۰۰ نفر پس از اجرایی شدن آن می‌شود. ثبت جهانی مهارت‌های دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی خلیج فارس نیز با این مصوبه بی معطلی از یونسکو خارج خواهد شد.

ده هزار لنج چوبی در انتظار امحا

در حالی کشور قطر دهمین دوره فستیوال لنج‌های سنتی را پشت سر گذاشت که رژیم اسلامی در ایران با تصویب قانون امحای لنج‌ها تیشه به ریشه میراث جهانی دریانوردی ایران زد. در پی تصویب مصوبه هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی میراث جهانی لنج‌سازی در ایران از بین خواهد رفت. بر اساس این مصوبه، قرار است دفتر حیات لنج‌های چوبی و سنتی بر ساحل خلیج فارس و دریای عمان از چابهار تا آبادان بسته شود. هدف این است که در طول ۵ سال آینده تقریبا همه کشتی‌های چوبی از بین بروند و لنج‌های فایبرگلاس و فلزی جای آن‌ها را بگیرند. شایان گفتن است که ۹۹ درصد از لنج‌های چوبی نوار ساحلی جنوبی در کشور شامل قانون امحا می‌شوند. قانونی که در آن لنج‌های زیر ۵۰۰ تن باید نابود شوند. قانونی که تنها در بندر تاریخی کنگ سبب بیکاری ۵۰۰۰ نفر پس از اجرایی شدن آن می‌شود. ثبت جهانی مهارت‌های دانش سنتی لنج‌سازی و...

ادامه مطلب