شهرداری تهران

بودجه شهرداری تهران به‌جای معلولان صرف مساجد می شود

بودجه شهرداری تهران به‌جای معلولان صرف مساجد می شود جامعه باز: شهرداری تهران کمک مالی به سرویس مدارس افراد دارای معلولیت  را قطع کرد اما نگاهی به کمک های مالی شهرداری تهران نشان می دهد   شهرداری به جای کمک به افراد دارای معلولیت به سه نهاد کمک عمده کرده است این سه نهاد عبارتند از  دفتر سازمان امور مساجد استان‌های خراسان در تهران کنگره سرداران شهید منطقه ۱۷  هیئت رزمندگان اسلام  نگاهی به بودجه سال جاری نیز نشان میدهد  ۶۰۰ هزار افراد دارای  معلولیت مطابق حداقل دستمزد سالانه کمک هزینه معیشتی دریافت نمیکنند https://youtube.com/shorts/4hTYEpuw3Bo?feature=share

ادامه مطلب