دودشدن ثروت ملی در مشعل سوزی گاز میادین نفتی

دودشدن ثروت ملی در مشعل سوزی گاز میادین نفتی

دودشدن ثروت ملی در مشعل سوزی گاز میادین نفتی   از پدیده‌های رایج در صنعت انرژی ایران «تخلیه گاز طبیعی و مشعل‌سوزی» در میادین نفتی است. ایران بالاترین «میزان مشعل‌سوزی» به نسبت تولید نفت را بین کشورها داراست. «تخلیه گاز طبیعی و مشعل‌سوزی» میلیاردها دلار به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کند میزان «مشعل‌سوزی» سالانه ایران حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. با این میزان «مشعل‌سوزی» دولت می‌تواند برق مصرفی حدود یک سوم جمعیت کشور را تامین کند. در زمان حکمرانی پادشاهی پهلوی کمپینی برای جمع‌آوری گاز و به حداقل رساندن مشعل‌سوزی آغاز شد در آن زمان ایران در قبال صادرات گازی که در گذشته به سوزاندن آن مجبور بود، از شوروی حدود ۹۰۰ میلیون دلار اعتبار مالی دریافت می‌کرد. اما بعد از انقلاب «جمع‌آوری گاز و به حداقل رساندن مشعل‌سوزی» متوقف شد. «تخلیه گاز طبیعی و مشعل‌سوزی» همچنین موجب تخریب محیط زیست و باران‌های اسیدی می‌شود.   https://www.youtube.com/watch?v=nAphznAtl5k   درآمد نفتی و ناکارآمدی زندانی سیاسی در ایران- امضا محفوظ نفت به خودی خود، علت ناکارآمدی...

ادامه مطلب