جمیله علم‌الهدی همسر ابراهیم رئیسی، رییس جمهور، عضو «هیأت جذب هیأت علمی» دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران است.

اشتغال‌زایی برای همسر ابراهیم رئیسی!

اشتغال‌زایی برای همسر ابراهیم رئیسی! شغل جمیله علم‌الهدی همسر ابراهیم رئیسی: عضو «هیأت جذب هیأت علمی» دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران! شغل انسیه خزعلی، معاون امور زنان ابراهیم رئیسی: عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران! اردیبهشت ۱۴۰۳ نیمی از جمعیت شاغلان کشور، شغل غیررسمی دارند. مقام وزارت کار – بهمن ۱۴۰۲ از سال ۱۳۹۸، حدود ۳.۵ میلیون تن از جوانان ایرانی از یافتن کار دلسرد و به جمعیت غیرفعال جامعه تبدیل شدند. نرخ واقعی بیکاری در ایران ۲.۵ برابر آمارهای رسمی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی #جمیله_علم‌الهدی #ابراهیم_رئیسی #نرخ_بیکاری #هیأت_علمی #دانشگاه_تهران #اشتغال_زایی_اسلامی #رژیم_اسلامی #جمهوری_اسلامی #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن @AposIran

ادامه مطلب