زنان ایرانی در گذر دوران‌ها

🔹منبعی ناشناس هزاران عکس از گنجینه آلبوم‌خانه کاخ گلستان که شامل تصاویر پادشاهان قاجار، اطرافیان آنان و سفرهایشان است، منتشر کرده است. 🔺با کنار هم نهادن عکس‌های دیده نشده زنان دوران قاجار و شباهت پوششی زنان آن دوره با زنان ارزشی و بسیجی جمهوری اسلامی و همچنین نوع پوششی که رژیم تبلیغ می‌کند، می‌توان مقایسه پوشش زنان ایرانی در دوران‌های مختلف قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی را به شرح تصویر خلاصه کرد. #تاریخ_ایران #پادشاهان_قاجار #زنان_قاجار #عکس_قدیمی #ایران #پوشش_زنان #دوران_پهلوی #زن_زندگی_آزادی #جمهوری_اسلامی #کاخ_گلستان #زنان_ایران #حجاب_اجباری #پوشش_اختیاری #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن

ادامه مطلب