اینفوگرافی, حکمرانی خوب

بانک مرکزی پول مردم را پس نمی‌دهد

بانک مرکزی

بانک مرکزی پول مردم را پس نمی‌دهد

جامعه باز:

سرگردانی سرمایه‌های مردم و بی ارزش شدن آن در شرایط تورمی

 

متقاضیان پشیمان شده و انصرافی از پیش خرید خودروهای وارداتی و داخلی نمی توانند پول خود را پی بگیرند.

مسدود شدن ۱۵۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی و داخلی در بانک‌ها