اینفوگرافی, حکمرانی خوب

بدون شرح اضافه!

بدون شرح

بدون شرح اضافه!

جامعه باز:

 

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی: «مسیر کشور به ریل اعتماد به مردم برگشته و علائم آن کم‌کم بروز و ظهور کرده است»

«وقتی شرایط سخت‌تر شده مردم نیز مقاوم‌تر شدند»

 

میر احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز: «خمینی به درجه‌ای رسید و آثاری را ارائه داد که فهم آن بسیار مشکل است»

 

احمد خاتمی: «رهبران هوشیار دنیا می‌گویند خامنه‌ای دوراندیش‌ترین رهبر جهان است»