کرونا, ویدئو

در دوران کرونا چگونه سلام و احوالپرسی کنیم؟

در دوران کرونا چگونه سلام و احوالپرسی کنیم؟

سلام و احوالپرسی در دوران کرونا

مردم در همه کشورها و فرهنگ ها روش های مختلفی برای سلام و احوالپرسی دارند

که نشان دهنده احترام و دوستی بین انسان ها است

احوالپرسی یکی از راه های تماس فیزیکی و انتقال ویروس کرونا است از این رو، مردم کشورهای مختلف طبق فرهنگ و رسوم خود تاکنون روش های جایگزین متفاوتی برای سلام و احوالپرسی در دوران کرونا درست کرده اند در حال حاضر، همه دنیا درگیر ویروس کرونا است و تقریبا همه می دانند که ویروس کرونا از طریق دست دادن و روبوسی منتقل می شود برای رعایت احترام و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی، راه حل هایی وجود دارد مثلا با دیدن دوست خود، از فاصله دور دست تکان دهید یا طبق فرهنگ خودتان، مثلا با گذاشتن دست روی سینه، احترام بگذارید از اینکه نمی توانید با دوستان خود مثل دوران پیش از کرونا احوالپرسی کنید، شرمسار نباشد مهم تر از دست دادن یا روبوسی، حفظ سلامت خودمان و عزیزان ما است رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از دست دادن و روبوسی، نشان دهنده احترام ما به سلامت جامعه و همه مردم است پس در ملاقات ها از دست دادن، روبوسی و در آغوش گرفتن خودداری کنیم فراموش نکنیم که ما با هم، با همکاری یکدیگر، می توانیم این ویروس را شکست دهیم.