فرصتهای پژوهشی

فاند کارآفرینان بنیاد Repsol

فاند کارآفرینان بنیاد Repsol
فاند کارآفرینان بنیاد Repsol

 

بنیاد Repsol درخواست های خود را برای یازدهمین فراخوان صندوق کارآفرینان برای حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان برای استارتاپ هایی که راه حل های فناورانه برای مقابله با چالش های انتقال انرژی ارائه می دهند، اعلام کرده است.

 

این بنیاد، بیش از ۱۰ سال است که از کارآفرینی و کارآفرینان از طریق Fondo de Emprendedores، از استارت‌آپ‌هایی که راه‌حل‌های فناورانه برای مقابله با چالش‌های انتقال انرژی ارائه می‌کنند، حمایت می‌کند.

این یک برنامه عالی برای استارت‌آپ‌هایی است که در مرحله آزمایش با مشتریان واقعی هستند، یا در عرض ۱ تا ۲ سال به این مرحله می‌رسند.

این برنامه از را‌ه‌حل‌های فناوری صنعتی در زمینه های زیر پشتیبانی می کند:

فن آوری های انرژی کم کربن و اقتصاد دورانی
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی برای راه حل های پایدار
محصولات و خدمات مبتنی بر مدیریت انرژی و انرژی های تجدیدپذیر.

 

تاریخ های مهم:

تاریخ ارسال: ۱۰ فوریه ۲۰۲۲
تاریخ مهلت: ۰۱-مارس-۲۰۲۲
نام اهداکننده: بنیاد Repsol
اندازه کمک هزینه: ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ دلار

فناوری های دیجیتال برای صنعت انرژی
راه حل های طبیعی برای کاهش ردپای کربن

 

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.