تصحيح مطالب زاستی آزمایی

سیاست اصلاحات صادقانه و باز؛ تصحیح مطالب راست آزمایی

سیاست اصلاحات صادقانه و باز موسسه ترویج جامعه باز خود را موظف می‌داند که در صورت وقوع خطا، آن‌ها را سریع و شفاف تصحیح کند. ما محدودیت زمانی برای تصحیح اشتباهات احتمالی قائل نمی‌شویم و آن‌ها را به صورت شفاف و رسمی به اطلاع خوانندگان خود می‌رسانیم. در صورت بروز خطا در انتشار اطلاعات، نسخه اصلاح شده در اسرع وقت اینجا در دسترس خواهد بود.   همکاری با ما شما از طریق ایمیل [email protected]  می‌توانید ما را در تمامی مراحل انتخاب موضوع و ارزیابی ادعاها یاری رسانید.

ادامه مطلب