گفتگوی آزاده کریمی، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی آزاده کریمی، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر: ‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟ ۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟ ۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟   آزاده کریمی، روزنامه‌نگار به این سوال پاسخ می‌دهد که چه ابزارهایی برای راستی آزمایی اخبار فرهنگی و اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها وجود دارد؟ https://www.youtube.com/watch?v=SdT9bmtp3QU   آزاده کریمی، روزنامه‌نگار در این بخش از سمینار به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا یک مخاطب عام می‌تواند مطالب و خبرها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی را بدون تجربه خاص در...

ادامه مطلب

گفتگوی حامد محمدی، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی حامد محمدی، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر: ‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟ ۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟ ۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟   حامد محمدی، روزنامه نگار کیهان لندن و کارشناس نظامی، در خصوص اهمیت راستی آزمایی می‌گوید: برای راستی آزمایی موثر "منابع مالی"، "بکارگیری استاندارهای راستی آزمایی و تحریریه متخصص" و "وجدان کاری" هر سه عواملی مهم است. https://www.youtube.com/watch?v=mcYLOFOaT8M   حامد محمدی روزنامه‌نگار کیهان لندن، از دانش و ابزارهای لازم برای خبرنگاران جهت راستی آزمایی اخبار می گوید. https://www.youtube.com/watch?v=q1RIv181RSM حامد محمدی روزنامه‌نگار کیهان...

ادامه مطلب

گفتگوی بنیامین صدر، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی بنیامین صدر، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر: ‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟ ۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟ ۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟   بنیامین صدر، روزنامه نگار رادیوفردا در خصوص اهمیت راستی آزمایی در خبرگزاری‌ها می گوید: اهمیت راستی آزمایی به این جهت است که در جهان پرشتاب امروز مدام شایعه خبرها با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های مختلف و رسانه ها در حال انتشارند، مطالبی که عناصر خبری را در خود جا دادند و به ظاهر رسمی هستند، اما...

ادامه مطلب

گفتگوی سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان

گفتگوی سیامک گفتگوی سیامک دهقانپور، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان، روزنامه‌نگار در خصوص راستی‌آزمایی در رسانه‌های فارسی زبان   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره راستی آزمایی در رسانه‌های فارسی با محورهای زیر: ‏۱- راستی آزمایی برای خبرگزاری ها چه اهمیتی دارد؟ ۲- روزنامه نگاران و خبرنگاران برای فعالیت در زمینه راستی آزمایی به چه دانش و ابزارهایی نیازمند هستند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی به چنین امکاناتی دسترسی دارند؟ ۳- آیا یک مخاطب عام می تواند مطالب و خبرها بویژه در شبکه های اجتماعی را بدون تجربه خاص در زمینه روزنامه نگاری و خبررسانی، مورد راستی آزمایی قرار دهد؟ اگر می تواند، چگونه؟   سیامک دهقانپور؛ روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز صدای آمریکا در خصوص اهمیت راستی آزمایی برای خبرگزاری‌ها می گوید: در دوره شیوع ویروس کرونا سنجش درست اطلاعات اهمیت حیاتی دارد. راستی آزمایی یک چالش جدی است به دلیل ادعایی که دولتها، به خصوص دولتهای استبدادی مطرح می‌کنند. https://www.youtube.com/watch?v=h4BTIwXDy_0 در این بخش از...

ادامه مطلب

گفتگوی جمشید اسدی در خصوص فساد

گفتگوی جمشید اسدی؛ اقتصاددان در خصوص فساد

  گفتگوی جمشید اسدی؛ اقتصاددان در خصوص فساد   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر: •فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ •آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ •مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟ فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ جمشید اسدی؛ اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه: بنیادهای نظام ولایی با هنجارهای بین‌المللی در تضاد است؛ به خاطر همین، کشور دچار تنهایی و تحریم می‌شود. تا زمانی که از این نظام و ارزش‌های تنش‌افروزش برون‌رفت نکنیم، همین آش است و همین کاسه...

ادامه مطلب

گفتگوی روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص فساد

گفتگوی روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص فساد

گفتگوی روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص فساد   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر: •فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ •آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ •مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟ فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی: رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از خواص نظام برای حفظ و انحصار قدرت‌شان به منابع مالی هم دسترسی دارند؛ این نخستین بستر برای بروز فساد اقتصادی در ایران است. سازمان‌های زیر نظر خامنه‌ای اساسا...

ادامه مطلب

نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز

گفتگوی نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز در خصوص فساد

گفتگوی نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز در خصوص فساد   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر: •فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ •آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ •مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟ فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: بخش زیادی از پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در جریان درگیری‌های بین جناحی و باندی افشا می‌شود. ما ساختار اقتصادی شفافی نداریم؛ ساختار اقتصادی موفق و پویا در...

ادامه مطلب

گفتگوی «موسسه ترویج جامعه باز» زوج همجنسگرای ایرانی در ترکیه

گفتگوی «موسسه ترویج جامعه باز» با عقیل ابیات، همجنسگرای ایرانی در ترکیه

گفتگوی «موسسه ترویج جامعه باز» با عقیل ابیات، همجنسگرای ایرانی و فعال حقوق دگرباشان در ترکیه عقیل با وجود زندگی در خانواده ای مذهبی و پدری سختگیر و نظامی هرگز این فرصت را پیدا نکرد   تا در مورد گرایش جنسی خود با خانواده صحبت کند. عقیل می گوید که رابطه چندان خوبی با پدرش نداشته و بارها از سمت او مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است. او برای گذران زندگی و آزادی بیشتر به زندگی و کار در شهرهای دیگر روی آورد اما هویت جنسی اش توسط پارتنر و همخانه سابق او افشا‌ شد. بعد از این بود که تهدیدهای پدر و خانواده شروع شد و پس از مدتی زندگی مخفیانه با کمک یکی از دوستانش به ترکیه آمد. او نیز هم اکنون در انتظار انتقال به کشور سوم است و با وجود تمام سختی‌ها، برای حقوق دگرباشان جنسی و آگاهی رسانی به جامعه تلاش می‌کند. او در گفتگو با ما از تجربیاتش و لزوم افزایش آگاهی جامعه نسبت به حقوق دگرباشان جنسی می‌گوید. گفتگوی...

ادامه مطلب

گفتگوی «موسسه ترویج جامعه باز» زوج همجنسگرای ایرانی در ترکیه

رنگین کمان ایران؛ گفتگو با زوج همجنسگرای ایرانی

«موسسه ترویج جامعه باز» هم‌راستا با اهداف و برنامه‌های خود، در پروژ‌ه‌ای جدید با عنوان «رنگین کمان ایران» سعی دارد تا برای افزایش رواداری و آگاهی در میان مردم ایران، مطالبی را درباره دگرباشان جنسی منتشر کند. در این زمینه، گفتگوهایی را با شماری از ایرانیان دگرباش جنسی و پناهنده ساکن ترکیه انجام داده‌ایم. مصاحبه‌شوندگان‌ در این گفتگوها از سخت‌ترین ‌لحظات و تجربه‌های خود به عنوان یک دگرباش جنسی و همچنین انتظارشان از مردم ایران می‌گویند؛ تجربه‌هایی که گاه آنچنان تکان‌دهنده هستند که تا مدتها و سالها در روح و جسم انسان باقی می‌مانند. موضوع دگرباشان جنسی در ایران به دلایل زیادی از جمله فقدان آموزش، استمرار چهارچوب‌های بسته دینی در برخی مناطق و گروه‌های اجتماعی و همچنین تلاش حکومت برای جلوگیری از افزایش آگاهی عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. این پروژه تلاش می‌کند تا مفهوم دگرباشی جنسی را از یک «تابو» و «انحراف» به مفهومی طبیعی و پذیرفته شده در میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی...

ادامه مطلب