در سیر تاریخ اندیشه، تاکنون مدل‌ها و نظریه‌های مختلفی برای توسعه و همچنین گذار به دموکراسی ارائه شده است. با این حال، از دهه ۱۹۹۰ به‌ویژه با مطالعات “بانک جهانی”، بحث «حکمرانی خوب» وارد مفاهیم علوم انسانی شد و به شدت مورد توجه سیاستگذاران و محققان علوم اجتماعی قرار گرفت. «حکمرانی خوب» برخلاف نظریه‌ها و مکاتب پیش از خود، توسعه اقتصادی و دموکراسی را به طور همزمان پیگیری می‌کند تا بدین طریق، جامعه به شکل مطلوب‌تری اداره شود. «موسسه ترویج جامعه باز» در پروژه حاضر، از منظر «حکمرانی خوب» بر روی کیفیت حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و محصولات خود را با بیانی ساده و در عین حال، دقیق و مستند تولید می‌کند و به دست مخاطبان خود در داخل و خارج از ایران می‌رساند. ما در این پروژه، کیفیت حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن را با تصویرسازی از مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهیم. این پروژه نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه نابسامانی‌های ناشی از فساد و ناکارآمدی سیستماتیک، چه پیامدهای ملموسی بر زندگی شهروندان داشته است.

 

پروژه حکمرانی خوب در موسسه ترویج جامعه باز

بعد از سه سال از راه‌اندازی پروژه حکمرانی خوب در «موسسه ترویج جامعه باز»، ما بستری را ایجاد کردیم که مورد استفاده محققان و پژهشگران علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و همچنین، داده‌ها و یافته‌های آن توسط بخش خصوصی و روزنامه‌نگاران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تولیدهای این پروژه با استقبال و همراهی افکار عمومی – بویژه آنها که به مسایل مربوط به فساد و کیفیت حکمرانی در ایران علاقه‌مند هستند- مواجه شده‌اند.

«موسسه ترویج جامعه باز» در پروژه حاضر، از منظر «حکمرانی خوب» بر روی کیفیت حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و محصولات خود را با بیانی ساده و در عین حال، دقیق و مستند تولید می‌کند و به دست مخاطبان خود در داخل و خارج از ایران می‌رساند.

 

چرا حکمرانی خوب؟

پروژه «حکمرانی خوب» از مهرماه سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد. تمرکز این پروژه بر مخاطبان فارسی‌زبان در سراسر دنیا است. محصولات این پروژه به شکل‌های متنوع از جمله اینفوگرافیک، نمودار، ویدئو، یادداشت و مصاحبه از طریق رسانه‌های اجتماعی در اختیار عموم قرار می‌گیرند. در انجام این کار، ما به داده‌ها و آمارهای رسمی گزارش شده توسط دولت ایران، سازمان‌های بین‌المللی و همچنین آمار سایر کشورها مراجعه و وضعیت کنونی ایران را با کشورهای دیگر در داخل و خارج از منطقه مقایسه می‌کنیم.

 

سیاست اصلاحات صادقانه و باز

موسسه ترویج جامعه باز خود را موظف می‌داند که در صورت وقوع خطا، آن‌ها را سریع و شفاف تصحیح کند. ما محدودیت زمانی برای تصحیح اشتباهات احتمالی قائل نمی‌شویم و آن‌ها را به صورت شفاف و رسمی به اطلاع خوانندگان خود می‌رسانیم. در صورت بروز خطا در انتشار اطلاعات، نسخه اصلاح شده در اسرع وقت اینجا در دسترس خواهد بود.

 

همکاری با ما

شما از طریق ایمیل [email protected] می‌توانید با ما همکاری کنید و نظرها و پیشنهادهایتان را برای ارتقای کیفیت محصولات‌مان برای ما ارسال کنید.