بحران بانکی

بحران بانکی و بحران پول ملی چیست؟

بحران بانکی و بحران پول ملی چیست؟ ترجمه شده از: بولتن بانک جهانی بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مؤسسات مالی عصر مدرن، مستعد چالش‌ها و ریسک‌های مختلفی هستند. این چالش‌ها شامل: ریسک اعتباری (زمانی‌که وام‌های پرداخت شده و دارایی‌های مختلف با مشکل بازپرداخت روبرو می‌شوند) بحران نقدینگی (زمانی که برداشت‌ها از دارایی‌های بانک فراتر می‌روند) و بحران افزایش نرخ بهره (افزایش نرخ بهره موجب کاهش درآمد بانک از محل اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارد می‌شود و آن را وادار می‌کند بیش از آنکه از محل وام‌های پرداختی دریافت می‌کند، پرداخت انجام دهد)، هستند. بحران‌های بانکی معمولا با کاهش در ارزش دارایی‌ها آغاز می‌شوند. به‌عنوان نمونه کاهش ارزش ملک یا سقوط سهام بورس که جزو دارایی‌های بانک هستند، منجر به کاهش اعتبار مالی بانک می‌شود (مترجم: مانند آنچه در آمریکا در سال۲۰۰۸ رخ داد) یا اینکه دولت‌ها از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها خودداری کنند که موجب افت بهای اوراق قرضه‌ای می‌شود که به‌عنوان پشتوانه...

ادامه مطلب