توسعه

از هر چهار نفر ایرانی یک نفر حاشیه‌نشین است

توسعه اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی: از هر چهار نفر ایرانی یک نفر حاشیه‌نشین است   نبود امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک  دوهزار و ۲۰ منطقه  تعداد نواحی   ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر  جمعیت   ۲۶ میلیون نفر تعداد حاشیه‌نشینان در ایران   حدود یک چهارم جمعیت کشور از امکانات اولیه زندگی محروم است

ادامه مطلب