خصوصی‌سازی

تِیمزواتر، خصوصی‌سازی‌ ای که آب را خشکاند

تِیمزواتر، خصوصی‌سازی‌ای که آب را خشکاند منبع: CNN تِیمز واتر، خصوصی‌سازی شرکتی که تأمین کننده‌ی یک پنجم آب آشامیدنی (لوله کشی) بریتانیا و ولز است در بحرانی چندگانه و در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفته و یکی از نخستین عناصر زندگی روزمره مردم یعنی «آب» را با خود به خشکی می‌کشاند. مشکلات این شرکت در منطقه‌ی لندن بسیار حاد هستند اما گستردگی بحران به تمام انگلستان و ولز می‌رسد چراکه بدهی‌های هنگفت و ارزش‌گذاری نامعقول در خصوصی‌سازی‌های این نهاد در ۳۰ سال گذشته، امروز رخ نموده و ادامه‌ی خدمات رسانی را با مشکل روبرو کرده است. مشکلی که موجب افت ناگهانی حدود ۳۰ درصد در ارزش سهام آن شود. پیش از ورود به جزئیات نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی این شرکت می‌تواند به درک ریشه‌ی مشکلات کمک کند. روند خصوصی‌سازی از سال ۱۹۸۹ و در داخل دولت بریتانیا آغاز و شد و در نهایت یک شرکت آلمانی این نهاد را خریداری کرد. RWE تا سال ۲۰۰۶...

ادامه مطلب