خاموشی

راستی آزمایی ادعای مدیرکل توزیع برق تهران: برای عبور بدون خاموشی در تابستان برنامه داریم

راستی آزمایی ادعای مدیرکل توزیع برق تهران برای عبور بدون خاموشی در تابستان برنامه داریم بهزاد احمدی‌نیا کامبیز ناظریان، مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ در جمع خبرنگاران ضمن ادعای کاهش مصرف برق خانگی در سال گذشته، گفت: «۱۴۲ برنامه برای جلوگیری از خاموشی در تابستان ۱۴۰۲ طراحی شده و با وجود آن در ماه‌های آینده خاموشی برق نخواهیم داشت.» راستی‌آزمایی این سخنان چندان دشوار نیست چراکه خود او در مصاحبه‌اش تأیید کرده که کاهش مصرف خانگی در سال گذشته با همکاری مشترکان و صرفه‌جویی مردم همچنین مشوق‌های نقدی ممکن شده، پس دولت اقدام معنی‌داری مانند افزایش توان تولید برق، تعمیر و نوسازی شبکه انتقال یا بهینه‌سازی لوازم پرمصرف را انجام نداده است. نخستین تردید درباره‌ی این سخنان در پاراگراف بعدی اظهارات او نمایان می‌شود که گفته: «باوجود کاهش مصرف خانگی، در سال گذشته ۰/۳ درصد افزایش مجموع مصرف را شاهد بودیم.» همزمان مدیرعامل توانیر نیز در سخنانی با اشاره به کاهش مصرف برق در سال...

ادامه مطلب