گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی جمشید اسدی، اقتصاددان   این نوشته زبده ای است از نکته ها و داده هایی در مورد فساد در جمهوری اسلامی از گزارش شرکت آمریکایی – انگلیسی Markit Ltd IHS با عنوان «ایران، نمایه ریسک کشور»  (Iran, Country Risk Profile, April, 22, 2021). این شرکت که دفتر مرکزی آن در لندن است ارایه دهنده خدمات اطلاعاتی در زمینه فنآوری و بازارهای تاثیرگذار در جهان است.   رشوه و فساد مالی کارمندان دولت در جمهوری اسلامی، به دلیل حقوق کم و تورم فزاینده، برای انجام کارهای دیوانی رشوه می گیرند و این برای ارباب رجوع و همه امری عادی است. رشوه در رده های پایین اداری کم است و همچون بخشی ناگزیر در انجام کسب و کار به حساب می آید. رشوه کلان هم گسترده است. اما افشای آن بیشتر برای کنترل و ضربه زدن به دست اندرکاران سیاسی و کسانی است که از خط رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج...

ادامه مطلب

گفتگوی جمشید اسدی در خصوص فساد

گفتگوی جمشید اسدی؛ اقتصاددان در خصوص فساد

  گفتگوی جمشید اسدی؛ اقتصاددان در خصوص فساد   سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر: •فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ •آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟ •مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟ فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟ جمشید اسدی؛ اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه: بنیادهای نظام ولایی با هنجارهای بین‌المللی در تضاد است؛ به خاطر همین، کشور دچار تنهایی و تحریم می‌شود. تا زمانی که از این نظام و ارزش‌های تنش‌افروزش برون‌رفت نکنیم، همین آش است و همین کاسه...

ادامه مطلب

گزارشی از فساد در جمهوری اسلامی

بودجه ۱۴۰۰ نظام ولایی: کسری، رانتی، تورمی!

بودجه ۱۴۰۰ نظام ولایی: کسری، رانتی، تورمی! جمشید اسدی   بودجه ۱۴۰۰ گرفتار کسری بزرگی خواهد شد. چرا که دولت همواره در تنش نه درآمد درخوری دارد و نه از ترس رانت خواران قدرتمند می تواند از هزینه ها بکاهد. از همین رو، به استقراض روی می آورد و پول خلق می کند. بدین ترتیب پایه پولی گسترش می یابد و پول زیاده در گردش به تورم می انجامد. تورم بلند آهنگ تولید را فرومی پاشد و بر بیکاری دامن می زند. از همین رو، سه پرده نمایش بودجه ۱۴۰۰ می شود: کسری و رانت و تورم و پرده آخر هم بیکاری و فقر گسترده. در این نوشته به همین می پردازیم.   کسری پایدار سامان حساب بودجه ملی «ثبت دو طرفه» است. یعنی هر هزینه در یک سو می بایستی با درآمدی در سوی دیگر در تراز باشد. حساب و کتاب بودجه ۱۴۰۰ اما نشان می دهد که هزینه بسیار بیش تر از درآمد است و ناچار باز هم به...

ادامه مطلب