رشد اقتصادی

راستی‌آزمایی ادعای بانک مرکزی مبنی بر رشد ۳/۷درصدی اقتصاد

راستی‌آزمایی ادعای بانک مرکزی مبنی بر رشد ۳/۷درصدی اقتصاد بهزاد احمدی‌نیا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران در بخش خبر ساعت ۱۴ روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۱مدعی شد که رشد اقتصادی نسبت به قیمت پایه سال ۹۵ معادل ۵/۳ درصد بوده است. در بخش‌های دیگر این گفتگو، رشد اقتصادی را خوب و پایدار توصیف و تورم را در بهمن امسال معادل ۴۳/۶ اعلام کرد. برای بررسی درستی این ادعا، نگاهی به عوامل مهم در تعیین رشد اقتصادی و داده‌های عینی در اقتصاد ایران می‌اندازیم. برای محاسبه‌ی این رشد فرمول‌های متفاوتی وجود دارد که دقت و میزان تطبیق آنها با واقعیت متفاوت هستند. ساده‌ترین این فرمول‌ها براساس مقایسه تولید ناخالص ملی در دو تاریخ مختلف به‌‌دست می‌آید؛ محاسبه‌ای که به‌دلیل درنظر نگرفتن تورم و توانایی دسترسی به خدمات و رفاه، تطبیقی با وضعیت اقتصادی جامعه ندارد. از جمله موارد مهم در بررسی رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، قدرت خرید پول ملی و حتی میزان شادی و...

ادامه مطلب