سرکوب

وضعیت نیروهای امنیتی؛ خسته از سرکوب

وضعیت نیروهای امنیتی؛ خسته از سرکوب جامعه باز: خامنه‌ای در دیدار با حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی: «یک وقت خود را نبازید» خامنه‌ای خطاب به بسیجیان: «نترسید؛ سست نشوید؛ شما برتر هستید» دیدار سرزده از یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ تصویری واضح از حال و روز بسیج و نیروهای سرکوب: خسته و درمانده شعارهای معترضان: «بسیجی جیره‌خور، آخرشه خوب بخور»

ادامه مطلب