رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جماران گفت: هر روز شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی حاکم با مردم می‌بینیم

هر روز شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی حاکم با مردم می‌بینیم

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران: هر روز شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی حاکم با مردم می‌بینیم سعید معیدفر، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جماران گفت: «هر روز جامعه از سبک زندگی ای که حکومت می‌خواهد اعمال کند، فاصله بیشتری می‌گیرد. یعنی هر روز فاصله و شکاف‌های عمیق‌تری بین ارزش‌ها و هنجارهای حاکمیت با مردم می‌بینیم. نتیجه چیست؟ سال 1401 به طور جدی نتیجه‌اش را دیدیم، اما به نظر می‌رسد که یک نوع فراموشی در بخش هایی از حاکمیت وجود دارد.» رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با تأکید بر شکست پروژه یک‌دست‌سازی حکومت گفت: «یکدست‌سازی پروژه‌ای است که حکومت‌های ایدئولوژیک دنبال کرده‌اند. یعنی تلاش داشته‌اند که همه مردم را یک مدل ببینند و دیگر تنوع فرهنگی، ارزشی، هنجاری و سبک زندگی را نبینند. طبیعتا این پروژه همه جا شکست خورده است. یعنی علی‌رغم اینکه حکومت‌های ایدئولوژیک با تمام قوا، زور و فشار از بالا تلاش کرده‌اند که پروژه یکدست‌سازی را دنبال...

ادامه مطلب