داریوش مهرجویی

قتل‌های زنجیره‌ای هنرمندان ادامه دارد …

قتل‌های زنجیره‌ای هنرمندان ادامه دارد  جامعه باز:   قتل داریوش مهرجویی و همسرش  تداعی‌گر قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰   سایه‌ خفقان و مرگ بر سر هنرمندان در جمهوری اسلامی؛ از سانسور تا قتل‌های فجیع از فریدون فرخ‌زاد تا پوینده و مختاری و همین امروز ...   بازداشت بیش از ۱۰۰ هنرمند در خیزش زن، زندگی، آزادی   ادعای پوشالی جمهوری اسلامی: امنیت در ایران برقرار است!  

ادامه مطلب