کودکان کار

ارسال نیروی کار ایرانی به قطر  به علت نبود رشد اقتصادی در ایران

ارسال نیروی کار ایرانی به قطر  به علت نبود رشد اقتصادی در ایران جامعه باز:   از بدو پیدایش جمهوری اسلامی مشارکت نیروی کار در ایران با کشورهایی مانند سوریه و یمن که جنگ داخلی را تجربه می کنند قابل مقایسه است از دلایل رشد اقتصادی پایین در ایران می توان  به عوامل زیادی مانند رانت، نبود روحیه کارآفرینی و اقتصاد دولتی اشاره کرد. اما یکی از دلایلی که کمتر به ان پرداخته شده است کیفیت پایین سیستم آموزشی است  فقدان پرورش مبتنی بر تفکر انتقادی و نبود دانش عملی برای حل مشکلات دنیای واقعی باعث ضعف دانش‌آموزان ایرانی است    از طرفی نظام آموزشی به علت حضور ایدئولوژی در مواد آموزشی که با هدف تولید انسان مومن به جای انسان کارآفرین است رویحه کارافرینی  را در جوانان ضعیف کرده است https://youtu.be/FN4Jl_cNKi8

ادامه مطلب

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یا صندوق بریز و بپاش های دولتی

صندوق توسعه ملی یا صندوق بریز و بپاش های دولتی حامعه باز: صندوق توسعه ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۴۰ میلیارد آن توسط دولت‌های مختلف مصرف شده است. مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی میزان برداشت دولتهای جمهوری اسلامی از منابع صندوق ۶۷ درصد  میزان سرمایه صندوق ملی قطر  ۴۵۰ میلیارد دلار میزان سرمایه صندوق ملی عربستان ۶۰۷ میلیارد دلار میزان سرمایه صندوق ملی پادشاهی نروژ ۱.۲ تریلیون دلار

ادامه مطلب