پول پاشی بین لباس شخصی ها، خرید دوربین های نظارتی و تامین مالی بسیجی ها برای سرکوب شهرداری را به پادگان ضدجنبش بدل کرده است.

شهرداری پادگان ضد جنبش

شهرداری پادگان ضد جنبش اخیرا سندی درباره پرداخت ۲۵.۵ میلیارد تومانی کمک هزینه مسکن به ۳۶ مدیر شهرداری توسط زاکانی منتشر شد. مدیران این فهرست بیش از ۷۰۰ میلیون تومان، به‌طور متوسط کمک هزینه مسکن دریافت کرده‌اند. مدیرانی که غالبا سردسته لباس شخصی‌ها در سرکوب معترضان هستند. 👈هفته قبل سندی تکان دهنده درباره پرداخت 25.5 میلیارد تومان کمک هزینه مسکن به 36 مدیر انقلابی منصوب زاکانی در شهرداری تهران بدستم رسید که اینک با قطعیت اصالت، منتشرش میکنم. مدیران انقلابی این لیست بیش از 700 میلیون تومان، بطور متوسط کمک هزینه مسکن دریافت کردند. رونوشت:مهندس چمران pic.twitter.com/DngWC4rdUv — عبدالرضا داوری 🇮🇷 (@DavariAbdolreza) May 5, 2024 از سوی دیگر خبرها از امضای قرادادی ۴۰۰ میلیون یوروی زاکانی با چینی‌ها برای خرید دوربین‌های نظارتی حکایت دارد. همچنین شهرداری با اختصاص کمک‌های رایگان به مساجد و هیئت‌ها به تامین‌کننده مالی سرکوبگران خیابان بدل شده است. پول پاشی بین لباس شخصی ها، خرید دوربین های نظارتی و تامین مالی بسیجی ها برای سرکوب...

ادامه مطلب