آکادمی جنبش, دیده‌بان اعتصابات و اعتراضات, زن،زندگی،آزادی, فسادبان

شهرداری پادگان ضد جنبش

پول پاشی بین لباس شخصی ها، خرید دوربین های نظارتی و تامین مالی بسیجی ها برای سرکوب شهرداری را به پادگان ضدجنبش بدل کرده است.

شهرداری پادگان ضد جنبش

اخیرا سندی درباره پرداخت ۲۵.۵ میلیارد تومانی کمک هزینه مسکن به ۳۶ مدیر شهرداری توسط زاکانی منتشر شد. مدیران این فهرست بیش از ۷۰۰ میلیون تومان، به‌طور متوسط کمک هزینه مسکن دریافت کرده‌اند.

مدیرانی که غالبا سردسته لباس شخصی‌ها در سرکوب معترضان هستند.

از سوی دیگر خبرها از امضای قرادادی ۴۰۰ میلیون یوروی زاکانی با چینی‌ها برای خرید دوربین‌های نظارتی حکایت دارد.
همچنین شهرداری با اختصاص کمک‌های رایگان به مساجد و هیئت‌ها به تامین‌کننده مالی سرکوبگران خیابان بدل شده است.
پول پاشی بین لباس شخصی ها، خرید دوربین های نظارتی و تامین مالی بسیجی ها برای سرکوب شهرداری را به پادگان ضدجنبش بدل کرده است.

#انقلاب #جنبش #جنبش_لیبرال #دیده‌بان_اعتصابات_و_اعتراضات #شورش #جنبش_دانشجویی #ایران #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
@AposIran