اخبار, اینفوگرافی, حکمرانی خوب

بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای پشتیابی از اربعین!

وزارت کشور نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ برای «پشتیبانی از سفرهای اربعین» بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته است.

بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای پشتیابی از اربعین!

بودجه وزارت کشور در سال ۱۴۰۳ برای «پشتیبانی از سفرهای اربعین»: ۱۰۰ میلیارد تومان!
اضافه بر این، بسیاری از دیگر نهادها هم برای تبلیغ اربعین «بودجه‌های میلیاردی» دریافت می‌کنند.

اعتبار وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل مراسم اربعین: ۳ هزار میلیارد تومان. همراه با یک بسته تشویقی شامل ۳ روز مرخصی تشویقی، ۵ میلیون تومان کمک هزینه به کارکنان و یک میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده افراد شاغل در این وزارتخانه!

بودجه شورای شهر تهران در حمیات از اربعین سال ۱۴۰۲: دست‌کم ۳۰ میلیارد تومان!
هزینه برای بهبود زیرساخت‌های مرتبط با اربعین تنها در استان کرمانشاه: ۴۳۹ میلیارد تومان!