به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کالری مصرفی بسیاری از مردم به زیر سطح استاندارد جهانی کاهش یافته است.

کالری مصرفی بیش از ۴۰ میلیون ایرانی، کم‌تر از استاندارد جهانی

کالری مصرفی بیش از ۴۰ میلیون ایرانی، کم‌تر از استاندارد جهانی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کالری بسیاری از مردم به زیر سطح استاندارد جهانی کاهش یافته است. سنجش میزان کالری مصرفی یکی از مهم‌ترین معیارهای بررسی میزان فقر در یک جامعه است. بر اساس استانداردهای جهانی هر فرد باید روزانه دست‌کم دو هزار و ۱۰۰ کالری استفاده کند، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان در سال ۱۴۰۱ به پایین‌ترین سطح رسیده است. گسترش فقر و پیامدهای آن در جامعه ایران با رخداد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد. داده‌های تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که گسترده‌تر شدن مشکلات اقتصادی مردم به کاهش شدید یا حتی حذف کامل تفریح و مسافرت در بیش از سه‌چهارم جمعیت ایران منجر شده است. طی ماه‌های اخیر برخی رسانه‌های داخلی از افزایش میزان سرقت از سوپرمارکت‌ها خبر دادند. دستمزد و درآمد بیش از نیمی از مردم ایران برای تامین نیازهای ضروری آنان کافی نیست....

ادامه مطلب