سی‌ان‌جی

راستی آزمای ادعای امکان جایگزین کردن بنزین با سی‌ان‌جی  و صادرات بنزین

راستی آزمای ادعای امکان جایگزین کردن بنزین با سی‌ان‌جی  و صادرات بنزین بهزاد احمدی‌نیا محسن جوهری، رئیس هیات مدیره انجمن سی‌ان‌جی، گفت: «توان اینکه مصرف سی ان جی را از ۲۰ میلیون متر مکعب به ۵۰ میلیون متر مکعب برسانیم وجود دارد یعنی معادل۳۰میلیون لیتر بنزین که امکان صادرات بنزین را فراهم می کند.» راستی آزمایی این گفته‌ها با درنظر گرفتن دو شرایط، یکی وضعیت تولید و مصرف و ظرفیت سی‌ان‌جی در کشور و دیگری میزان تولید و کمبود بنزین در ایران بررسی کرد. در شرایطی که حداقل کمبود بنزین در سال ۱۴۰۲ در مقایسه میزان تولید و مصرف روزانه به بیش از ۱۰ میلیون لیتر رسیده، توزیع بنزین سوپر تا ۹۰ درصد به دلیل کمبود میعانات گازی کاهش یافته است، امکان صادرات بنزین با کیفیتی که قابل پذیرش باشد بسیار دور از انتظار است. از سوی دیگر، ادعای امکان جایگزینی ۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین با CNG باتوجه به تجربه‌ی دو دهه استفاده از...

ادامه مطلب