اینترنت در ایران با پایین‌ترین کیفیت در جهان

اینترنت در ایران؛ پایین‌ترین کیفیت در جهان

بررسی وضعیت اینترنت در ایران در سال 2023 نشان دهنده چالش‌های عمده‌ای است. این چالش‌ها فراتر از مسائل فنی و زیرساختی، به عوامل سیاسی و اجتماعی گره خورده‌اند. این وضعیت، تأثیرات قابل توجهی بر روی کسب و کارهای دانش‌بنیان و جنبش‌های اجتماعی در ایران داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران با پایین‌ترین کیفیت اینترنت در جهان مواجه بود و از ۱۵۰ امتیاز ممکن، ۱۴۶ امتیاز منفی را به دست آورد. این کشور به همراه پاکستان و هند، دارای بیشترین قطع و اختلال در اینترنت به دلیل عوامل سیاسی بوده‌اند. بیش از ۵۰ درصد از کارآفرینان به دلیل اختلالات گسترده در اینترنت و عدم پایداری محیط کسب و کار، ترجیح داده‌اند از ایران مهاجرت کنند. این اختلالات همزمان با آغاز اعتراضات و جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران صورت گرفت. حکومت به دلیل جلوگیری از سازماندهی گسترده‌تر اعتراضات همواره اینترنت را قطع و مشکلاتی مرتبط را برای معترضان ایجاد کرده است. تصمیم‌گیری‌های سیاسی برای...

ادامه مطلب